Klanttevredenheid

Geachte cliënt,

Het is voor ons kantoor van belang om te weten of u tevreden bent over onze dienstverlening. Om te onderzoeken in hoeverre dit daadwerkelijk het geval is, en of er zaken zijn die eventueel verbeterd moeten worden, verzoeken wij u vriendelijk om dit formulier in te vullen en uw mening kenbaar te maken over de wijze waarop wij uw zaak hebben behandeld.

Enkele opmerkingen vooraf:
Onder het vakje “tevredenheid” kunt u uw waardering voor de dienstverlening van ons advocatenkantoor geven door het aankruisen van het cijfer 5 indien u Zeer tevreden over een aspect bent en het cijfer 1 indien u zeer ontevreden bent.

Natuurlijk kunt u ook een keuze maken uit de tussenliggende cijfers naarmate u over een aspect meer of minder tevreden bent.



  • 1. De zaakafhandeling / advocaat



  • 2. Het ondersteunend personeel



  • 3. Het kantoor algemeen



  • 4. Het resultaat



  • Mag er eventueel contact worden opgenomen naar aanleiding van dit formulier? Als u dat niet wilt, kunt u dit hieronder ook aangeven.