Specialismen

Uw advocaat

Omdat u als cliënt centraal staat, is het de bedoeling dat de door u ingeschakelde advocaat van ons kantoor uw aanspreekpunt is en blijft.

Wij voeren daarom een brede algemene praktijk voor zowel de ondernemer als de particulier; zodat u altijd terecht kunt bij uw eigen advocaat van Schyns Advocaten. Verdergaand specialiseren heeft als ongewenst neveneffect, dat u als cliënt niet meer door dezelfde advocaat zult worden geholpen wanneer het probleem niet aansluit bij het specialisme van de advocaat.

Schyns Advocaten wil dat voorkomen en zorgt er juist daarom voor, dat in beginsel uw eigen advocaat in staat is u altijd bij te staan op het brede spectrum van uw problemen/vragen als cliënt. Daar waar kennis of kunde dan tekort schiet bij de behandelend advocaat, wordt intern voorzien in aanvulling, of koopt Schyns Advocaten zo nodig deskundigheid in. Zo kunnen specifieke werkzaamheden worden uitbesteed of wordt specifieke kennis ingekocht bij het juiste adres, als zich zoiets voordoet.

Bijscholing

Om verantwoord deze dienstverlening te blijven bieden, scholen onze advocaten zich regelmatig bij. Daarbij volgen ze extra scholing op de eigen voorkeursgebieden.

Ons kantoor heeft zodoende altijd voldoende knowhow voorhanden om een zorgvuldige probleemanalyse uit te voeren en u als cliënt optimaal bij te staan in het oplossen daarvan. En het rechtstreekse contact met uw eigen advocaat blijft gewaarborgd.

Voorkeursgebieden en kennisgroepen

De voorkeursgebieden van de advocaten van Schyns Advocaten zien er als volgt uit:

Ondernemingsrecht;

Arbeidsrecht;

Personen- en familierecht;

Aansprakelijkheidsrecht;

Vastgoedrecht;

Procesrecht (en beslag- en executierecht).

Op deze voorkeursgebieden zijn de advocaten van Schyns Advocaten gegroepeerd in kennisgroepen, die regelmatig met elkaar alle kennis uitwisselen om volledig up to date te zijn voor de behandeling van uw zaak. Wilt u meer weten over onze advocaten en hun voorkeursgebieden, ga dan naar Advocaten. Daar staan bij iedere advocaat zijn voorkeursgebieden vermeld.