Mediation

Marcel Schyns is sinds 1996 opgeleid en erkend NMI-registermediator en sinds 2004 gecertificeerd NMI-registermediator, thans aangeduid als MfN-registermediator. Hij is ingeschreven op de lijst van de rechtbankmediators bij de Rechtbank Midden-Nederland en heeft in de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met mediation op allerlei rechtsgebieden.

Werkwijze

Een mediation begint altijd met een eerste gezamenlijke mediationbijeenkomst van alle partijen met de mediator. Marcel Schyns werkt niet met afzonderlijke vóórgesprekken; wel kunnen tijdens de mediation afzonderlijke gesprekken met één van de partijen of beide plaatsvinden.

Aan een mediation kunnen – naast de partijen zelf – ook hun advocaten deelnemen en/of andere adviseurs; Marcel Schyns is in de loop van de jaren vertrouwd met grote groepen van vier tot zeven personen in mediation en soms zelfs vijftien personen. Partijen maken zelf uit in welke samenstelling zij de mediation willen. Vanwege zijn ervaring als oud Deken is Marcel Schyns er zeer vertrouwd mee, dat ook de advocaten actief deelnemen aan de mediation van hun cliënt.

Alle mediations vinden plaats op basis van een vooraf aangegane mediationovereenkomst naar het MfN-model, waarbij het MfN-reglement van toepassing is. Marcel Schyns is daarnaast als advocaat ook gebonden aan de regelgeving voor de advocatuur.

Als het lukt, eindigt de mediation met afspraken op schrift, een vaststellingsovereenkomst, die partijen bindt en de definitieve oplossing van hun geschil betekent. Omdat Marcel Schyns advocaat is, is hij zeer ervaren met het opstellen van contracten, dus ook de vaststellingsovereenkomst.

Eéndaagse Mediation

Sommige partijen kiezen ervoor om het nog een keer te proberen: dan willen zij alle energie in één dag stoppen om een oplossing te bereiken van hun geschil; in die situatie biedt Marcel Schyns een ééndaagse mediation aan.

Er wordt dan gedurende één dag met zowel gezamenlijke als afzonderlijke gesprekken onder leiding van Marcel Schyns door de partijen gezocht naar een definitieve oplossing met de bedoeling die ook aan het einde van de dag te bereiken:
’s ochtends beginnen en hopelijk ’s avonds met een opgelost probleem naar huis.

Expertise

Marcel Schyns werkt op alle rechtsgebieden als mediator. Zijn deskundigheid ligt vooral op het gebied van het ondernemingsrecht, met name samenwerkingsverbanden; het arbeidsrecht, waaronder ook exit-regelingen. Daarnaast is hij ook toegerust op het gebied van personen- en familierecht, zowel wat betreft echtscheiding als boedelverdeling, maar ook ten aanzien van nalatenschappen. Als oud Deken van de Utrechtse Orde van Advocaten is hij vertrouwd met klachtenbemiddeling. In conflictoplossing is Marcel Schyns daarnaast ook ervaren met andere vormen van geschillenbeslechting: hij is NAI arbiter en Raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Bosch.

Kosten

Marcel Schyns werkt bij mediation met twee tarieven: een zakelijk tarief voor ondernemers en geschillen in de zakelijke sfeer van € 295,– per uur te vermeerderen met BTW, naast een particulier tarief van € 295,– inclusief BTW in personen- en familiezaken. In beginsel dragen de deelnemers de kosten van de mediation ieder voor de helft, dus moet men ieder de helft van dit uurtarief voor zijn rekening nemen; maar ook daarover kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt aan het begin. Prijsafspraken voor eendaagse mediation en/of een afgerond bedrag voor een aantal uren mediation kan ook plaatsvinden op basis van een offerte.

Meer informatie

Verdere informatie kan telefonisch worden verkregen bij Schyns Advocaten onder telefoonnummer 030 – 230 8000.